Banner3

Banner4
Categories
Destacats
BAR.002
BAR.002
Condicions d'ús
AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

METALLS ROVIRA, l'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal al qual s'incorporaran les dades de les persones o empreses que susbscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d'aquest fitxer ès: Lluis Rovirar Virgili, Torrent 5, 43883 Roda de Barà, Tarragona. Telèfon: 977 80 90 02

La finalitat d'aquest fitxer és permetre a METALLS ROVIRA, l'ús intern de les dades per a la gestió acurada de la tasca per la qual es subscriu aquest document, així com l'/es empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web queden autoritzades a conservar les dades dels interessats, fins i tot en el cas que la prestació del servei sol&midot;licitat no arribés a realitzar-se amb la finalitat de poder enviar-los informació publicitària i ofertes comercials de METALLS ROVIRA i empreses afiliades.

Les dades personals que s'han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixen.

Totes les dades sol&midot;licitades en el document de captació, són necessàries per poder portar a terme la tasca encomanada podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir-ne la correcta realització.

L'interessat pot exercir els drets d'accedir a les seves dades personals, a obtenir informació, a rectificar-les i a oposar-se que aquestes se cedeixin en els termes establerts. Per a exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir a METALLS ROVIRA, al domicili anteriorment esmentat.
Continua